NATO

Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü (NATO)
Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü, 4 Nisan 1949'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulmuştur. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır. Üye devletler askeri işbirliğinin yanı sıra siyasal, ekonomik ve kültürel anlamlarda da işbirliği içerisindedirler.
NATO komitesinde yer alacak delegelerin belirtilen iki gündem maddesine çözümler bulmaları gerekmektedir.


    -Gündem Maddesi 1: NATO’nun akdeniz uzerindeki stratejik ve ekonomik konumu
       -Gündem Maddesi 2: NATO’nun siber casusluk ve sabotaja karsi savunma stratejileri

mun